Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

len, stora afbrutna stycken af samma ämne: sjelfva bärget, der det är obrutit, visar en glatthet ofvanpå, likasom andre bara bärg; såsom skulle de af tiden och väderlekn vara nötte och slipade, eller ock kanske snarare fått en slik façon från början; så at den sidan, som legat bar för luften, således synes nog ökänd. Ibland ofvanbemälte stycken är et, som består ungefärligen af 3000 cubique-fot, hvilket ligger så omstjälpt, balancerat, och af en eller annan mindre sten understödt, at man beqvämligen och noga kan känna igen dess glatta sida, som är utföre vänd. Det måste varit en stor styrka, som brutit och vändt up och neder på denna hällen. Efter bärgets belägenhet och alla omständigheter, synes mig likt, at sådant måste skedt uti Syndafloden; och om så är, så får man här et bevis derpå, at detta bärget varit til för syndafloden och altså Feltspat, Quartz och Skimmer, hvaraf det består, nödvändigt från skapelsen leda sit ursprung.


§. 86. Om Kalk-spat.

Med litet mera skäl tyckes man kunna påstå, at kalkspaten är petra parasitica och et filadt kalk-ämne. Man vet, at vatnet kan lösa och bära kalk-ämne, och at det, när det finner väg genom otäta Kalkbärg, förer sådant ämne med sig, och deponerar det i caviteter,