Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/216

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

rörelser, som kommer af Athmosphærens olika tryckning, af Ebb och Flod, Stormväder och dylikt; utan allenast på det, som hörer til frågemålet angående Vattuminskningen.


§. 92. Dagtingningar med dem, som hålla före, at alt det försvundna Vatnet blifvit til Jord och Sten.

De fläste åter, som utan tvifvel sjelfve sett, huru liten hjelp för Vattuminsknings satsen varit at vänta uti dessa föreslagna utvägar, hafva medgifvit, at det saknade vatnet verkeligen på jordklotet stannat; men ombydt ifrån flytande til torra och solida ämnen. At igenom vegetationer en hop vatten skal gå bårt, och omsider stanna i svartmylla: at det, hvarigenom Hafvets oräkneliga skaldjur näras, skal blifva til Kalk: at vatnet dessutan skal sätta ständigt sediment af lera och crystalliseras til sand: at det i Bärgsspryngor skal förvandlas til åtskilliga sten-arter: och med et ord, at alt det torra och snart alt det Mineralogien har at göra med, skal vara kommit af vatten; hvarmed man således synes hafva tilräckeligen svarat på den framstälta frågan, hvart det saknade vatnet tagit vägen: och tillika gjordt orsaken til Vattuminskningen aldeles ögonskenlig och handgripelig.