Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

de på en gammal ordenteligen stenlagd gata. Denne stenlagde gata troddes efter vattupass måst svara emot vatnets högd uti Themsen: Om vatnet nu skulle aftagit här i den proportion, som hos oss tros, så borde ju denna gata vid CHRISTI tid tilbaka hafva stått under Themsen.” Ville man härvid göra det inkast; at gatan småningom sunkit djupare och djupare genom de påbygde husens tyngd, så svaras, at dertil är föga liknelse, efter gatan befunnits jämn och ordentelig; och är ingen tvifvel, at ju alt det jordämne, som fyller de 16 fot öfver den underjordiska gatan, är nyligare än den samma ditkommit, och bör räknas på Terrainens tilökning. Det faller af sig sjelft hvar och en i ögonen, at om Terrainen ingen ting hade blifvit högd, så hade ändock på detta ställe, så vida Themsens bryn icke är mera än 16 fot lägre, för 400 år sedan, icke kunnat vara bygt, utan i vatten. Men efter Terrainen är 16 fot tilökt, och har förut icke varit långt från jämnhög med vattubrynet i Hafvet sedan den tid denna underjordiska gatan blef lagd, icke måste hafva tagit af, eller blifvit lägre.


§. 105. Rön i Norrige emot Vattuminskningen.

Af Herr Prof. Kalm har jag fått föl-