Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/244

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

na källan på Påfviska sättet uti procession, observerande då, at göra det just den tiden, när källan hade väl kommit up utur vatnet vid Ebbens tiltagande: uti samma läge hon då var, befinnes hon ännu; och står vatnet vid Flod likaså högt öfver henne, och vid Ebb likaså lågt derunder, som det för så många hundrade år tilbaka gjorde. Skilnaden emllan högsta och lägsta vatten dageligen vid ordentelig Ebb och Flod är härstädes 10 à 12 Ängelska fot.”


§. 108. Prof. Kalms anmärkningar i America.

“Uti Norra America är svårt, at ännu få någon tilförlitelig underrättelse, om vatnet der tager til eller af, eller om dess högd altid har varit enahanda. Orten har ej stort öfver 100 á 150 år varit bebodd af Europeer; derföre hafva de icke kunnat göra många observationer. Förut kan man näppeligen anse det för annat, än en ödemark. Vid Hafskanten är stark Ebb och Flod, som hindrar en, at på kårt tid få några säkra Rön. En del af Villarna sägas berätta, at de hört af sina förfäder, det hela detta landet, ja de högsta bärgs-topparne deraf, fordom stått under vatten. Men de lära tvifvelsutan dermed velat, fastän på et mörkt och otydligt sätt, peka på synda-floden: Ehuru det