Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/250

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs

icke fått sit namn deraf, at der varit en holme, utan af dess ägare uti förra Seculo. De Striæ i sanden, som vid floder och sjöar, ex. gr. Götha-Elf och Venern, åt Lidköping synas, tros icke kunna vara bevis til Vatnets forna högd; efter de synas vara uprunne vid Vår-floder, då vatnet altid stiger högre, än ordinairt, och jämväl förer med sig åtskilligt, som sedan lemnas i vikar och stränder.”

Ytterligare har jag efter Prosten Wahlborgs berättelse följande omständigheter af samma man:

  1. Naglums Kyrka, som skal vara bygd på 1100-talet, står allenast 2 alnar öfver vattubrynet, och skal vatnet, vid sit stigande, ännu gå in i kyrko-gården.
  2. Skansar och Vallar vid Odensjö, Gräddebäck och Matöga på båda sidor om Elfven, bygde i Sturarnas tid.
  3. Edsborgs urgamla slott med skansar och Vallar omkring, på en holme, emellan Trollhättan och Gref Tessins sluss skal visa, at Venern åtminstone ej aftagit.
  4. Gamla Lödöse, hvarefter ännu gator, hamn och rudera finnas, skal ej vara mer än 1½ aln öfver Vattubrynet.
  5. Tjurholmen, som är sidländ,