Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/33

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

nings satsen nästan synes blifvit allmän ibland dem, som vela lysa med någon naturkunnighet. Dertil är icke deras myndighet och namn, som försvarat samma sats, allena orsaken, utan jämväl dess egen behagelighet. Ty jag kan ej neka, at ju Vattuminskningen är mycket behändig at gifva skäl til åtskilliga rön på Jordklotet, och fördenskul sjelfkräfjandes faller på läppet för et slägte, som drifves af en hog, at icke om någon ting synas vara okunnigt. På samma grund se vi at Philosophiske Secter, Metaphysiske samt Hypothetiske Systemer vunnit anhang och försvarare, och florera hvar sin period.


§. 13. Skilnad på meningarna, samt huru vida MAILLET kan anses för allmän Uphofsman.

Af det, som ofvanföre är berättadt, lärer vara nog tydeligt, at de, som försvara Vattuminskningen, icke derom tänka så aldeles lika, at icke det blifver skiljefång på meningarna så väl som tillämpningen och på fölgderna deraf.