Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/49

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs


§. 20. Canalerne uti Egypten vedersäga Vattuminskningen.

Maillet hos Mascrier Description de l'Egypte[1] intygar, at bägge canalerne, både den äldre emellan Medelhafvet och den Röda af 3 dagsresors längd, och den i Omar Ebn Ellaas tid i 7 seculo gjorde, emellan Röda hafvet och Nil-strömen, vid Suez och Cairo, 2 dagsleder lång, äro huggne i hälleberg. Nu finner jag väl ingenstäds något anmärkt, som kan gifva anledning, at determinera, huru högt denna Isthmens land nu verkeligen ligger öfver Hafsbrynen; men så har jag dock många skäl at tvifla, om den är eller kunnat blifa så högländt, som hypothesen äskar. At allenast nämna en enda omständighet: Maillet, hvilken, såsom en af de starkaste Vattuminsknings Patroner och gammal Consul i Egypten, bör vid detta tilfälle äga vitsord, ehuru han icke glömt, at hafven måst, från den tiden Canalerne förfärdigades, efter hans hypothese, blifva lägre, medgifver likväl l. c., at om de blefvo rensade, skulle de med sin gamla eller förra djuplek, kunna tjena för båtar, fast icke för större skepp. På det sättet, som man föreställer sig, at de af början icke varit djupare gjorde, än för de fartyg, som då bruades, kunde nödigt vara, lära de snarare blifva bevis emot, än för Vattuminskningen, åtminstone hvad det Celsia-

  1. Tom. II. p. 326.