Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/50

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

niska måttet angår; emedan ingen, som har någon hum om de gamlas skepsbyggeri och navigation, lärer kunna föreställa sig, at Ebn Ellaases canal varit ärnad för skepp, som fordra 50 fots djupare vatten än en båt; och den äldre canalen för skepp, som behöfva, kanske 80 eller 90 fots vatten. Obäkeliga skråf, som icke eller i vår tid någon hörts budit til at bygga och bruka. Jag vil vid detta tillfället icke anföra flere exempel, efter jag längre fram kommer vidare at omröra Vattubrynens högd i Medelhafvet.


§. 21. Om Jordbrynens formerande genom hafvet, under Vattuminskning, strider emot Bibelen.

När skapelsen af Jordens yttra skorpa til bärg och dalar, samt deras ämnen och hvarf så förbindes med Vattuminskningen, at den göres til en orsak til alt sådant, eller ock Vattuminsknings satsen grundas på deraf tagna skäl; så synes den ännu mindre kunna frias från svåra påfölgder. Ty om Jordbrynens ojämnheter skola bevisa Vattuminskningen, såsom derigenom och derunder danade, så kan Telliameds slutsats icke vederläggas, at bärgens högd, när Vattuminskningens mon emot tiden är gifven, blifver et mått af den