Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/69

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

hända, om än alle particuliere observationer, hvarpå man grundat satsen om Vattuminskningen, vore sanskyldige och riktige, slutet til vatnets absolute och allmänna aftagande ändock kunne vara falsk; ty man må vända sig huru man vil, så blifver det dervid, at om 1000 Rön synas plaidera för Vattuminskningen, och bara et enda vore deremot, så förfaller styrkan af bevisen så aldeles, at man måste söka til slika Phænomena en annan orsak.


§. 28. Afvägningarne.

Vi vele nu först försöka, huruvida de Rön hålla strek, som för Vattuminskningen åberopas. Deribland måste afvägningarne vara de förnämste, såsom determinerade förfarenheter, hvilka ock gifvit anledning til utsättjandet af sjelfva minsknings måttet. Jag måste också tilstå, at om tyngdens medelpunct (centrum gravium) sättes orörlig; men hafsbrynens afstånd derifrån verkeligen skulle finnas vara förminskad; hvilket väl icke annorledes än emot några fasta och orörliga ting, som supponeras ifrån samma punct äga en oföränderlig distance, kan mätas; så skulle det vara et vigtigt skäl för Vattuminsknings satsen. Men det faller mig altför underligt före, at af de fyra särskilta mätningar, som besynnerligen til detta ändamålet