Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

äro anstäldte, ingendera kommer öfverens. Celsius efter Herr Rudmans afvägning, har funnit, at vatnet faller på 1000 år 22½ aln; Maillet åter ungefärligen 1½ aln, eller en femtonde del allenast emot det förra, Men tvärtom Eustachius Manfredi, at Hafvets bryn blifvit på lika lång tid högd inemot ¾ aln, och Hartsoeker, at hon upstigit fem alnar.

Det faller hvar och en lätteligen i ögonen, at en sådan olikhet uti mätningen föder af sig den största ovisshet uti sjelfva saken. Emedlertid har likväl vardera måttet af sina Auctores och anhängare blifvit ansedt för så säkert, at man vågat bygga långa, stora och mycket betydande Systemer och Theorier derpå, som endels sins emellan, endels ock med andra erkända sanningar äro stridige. Men på det vi må finna, om desse mätningar med skäl böra ställas i jämvigt och för lika trovärdiga anses; så måste vi skärskåda hvardera, at utröna hvilkendera äger de flästa märken af trovärdighet, eller är sannolikast.


§. 29. Tankar öfver MAILLETS och CELSII Afvägningar.

Maillets afvägning synes vara af så mycket mindre värde, som den endels stöder sig på en gissning om ändamålet och bruket