Sida:Betänkande om vattuminskningen 1755.djvu/99

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
  1. Om frågan är angående dem, som i forna Historien omtalas, at man gör sig med all flit förvissad derom, at man råkat på det sanskylliga stället: Vår grundlärde Historicus och Antiquarius Herr Prof. Scarin, såsom å orten väl känd och hemma stadd, hafver försäkrat mig, at Biskop Benedicts Broar, hvarföre han i Historien berömmes, (p) än i denna dag äro altid nödvändige.

    Herr. Pr. SCARINS egna ord äro följande: orden, angående de kärleksverk, som Han beviste Vest-Götharna medelst Broars anläggning, lyda i tilökningen af VestgöthaLagen sålunda; Han lät ock Bror göra; Han lät göra brona i Osee, adhræ i Offrud, och thridiu i Frawädhi, fyardu Byärnäbro, och fämti Ullärwisbro. Men i dag nämnas de Ufvereds bro (Broquarn) af den när til belägna Ufvereds Kyrka, Åsehäradsbro eller Nybro, Ullarsva- och Björnebro, hvilka tvänne sista behålla sina namn aldeles oförändrade. Varandes desse Broar så belägne, at en som vil resa genaste vägen emellan Hofva, Götheborg eller Vennersborg, måste dem än i dag nödvändigt passera.

    Man finner eljest ställen der Broar ibland kunna synas öfverflödige, fastän de somlige årstider befinnas oumgängelige, hvilken omständight fördärfvade en främmandes skämt öfver den kostbara bron i Madrit, som han tyckte böra säljas för at köpa vatten i strömen; Men har skal aldrig så mycket vatten tryta, som behöfves at bevisa Broarnas nödvändighet, fastän Herr Cancellie Rådet Dalin

    derom lärer fått en annan berättelse.