Sida:Cajsa Warg.djvu/278

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
265
) ° (

mäst smälta, då lyftes det af elden, at söden litet stannar och benen få siunka, då något mera än halfparten bör wara bortkokat; sedan hälles sakta alt watnet uti en skål och pannan skiöljes ren; tag et stycke smör och twätta derutur alt saltet; lägg det uti pannan at fräsa med litet hwetemiöl, men ej brynas, och slå sedan anjovis-watnet dertil med et skedblad franskt win eller något mer, alt efter smak, och litet muskottbloma, rör om at det intet skiär sig, och lät det koka at det blifwer sambligt: skulle saucen ej wara nog mustig, så lägges mera til af det uttwättade smöret, och om han är för tunn, så kan deruti knådas litet miöl och läggas til när det kokar. Denna sauce brukas öfwer gäddor, som äro kokade i salt watten.

Brun Sauce til allehanda stekt Fisk.

Lägg smör uti en sauce-panna och lät det blifwa litet gulbrunt, sedan lägges litet miöl dertil och låter fräsa, slå deruti litet watten, litet corinter, som äro rensade, twättade och tårkade med et kläde, litet brun sirap och ätticka alt efter smak; lät det koka at han blifwer samblig, och corinterna wäl utswälla: häruti kan ock brukas capris om så behagas, och litet skurna citron-skal.

Smör-Sauce på Aborrar och Gädda, som kokas utur salt watten.

Tag et stycke godt smör och twätta saltet derutur, smält det och rör litet hwetemiöl deruti, lät fräsa tilsammans, och slå så några skiedar af fisk-spadet dertil, litet watten som förut är kokat med litet hel

kryd-
R 5