Sida:Cajsa Warg.djvu/547

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
534
) ° (


Gransura Limpor.

Wärm watn, litet hetare än sommar-liumt, men lät det ingalunda koka; slå det i en hålck och giör deraf, med sicktmalit rågmiöl, en deg, hwilken wäl arbetas intil des den smakar söt, hwarpå hålken ställes i spisen, at öfwer natten giäsa: morgonen derpå slås degen i tråget, och giöres lagom hårdt med samma slags miöl, hwartil ock då lägges bröd-kummin, litet fint skurne torra pomerants-skal och et eller 2 skedblad giäst: betäck degen först med linne-kläder och sedan med örngått: när han begynner wäl giäsa, så giör up eld i ugnen, och när det börjar brinna, så arbetas åter degen i tråget med något miöl; men betäckes sedan å nyo at stå och giäsa, til dess det är i ugnen utbrunnit och krinslagit; när glöden börja at falna, upbakas limporne, med hwilka förfares på samma sätt, som med sötsura limpor; men desse behöfwa ej stå längre i ugnen, än en tima.

Limpor af Kärn-Miölk.

Wärm kärn-miölk något warmare än sommarlium, slå den samma strax i tråget och lägg deruti bröd-kummin, giör sedan en deg deraf med sicktmalit rågmiöl och lägg deruti giäst: lät denna deg giäsa på samma sätt som de förenämde, och uparbeta honom med miöl då det börjar at wäl brinna i ugnen: med dessa limpor förfares sedan på samma sätt som med andra limpor.

Sura Råg-Skårpor.

De kunna bakas af samma slags deg, som sötsura

ra