Sida:Cajsa Warg.djvu/548

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
535
) ° (

limpor, och af sådan deg som gransura limpor, samt af kärnmjölk; men wid dessa skårpors bakning observeras dock, at sedan de äro gräddade och i tu skurne, skäres skårror uti dem i rutor; de böra ock fulltorkas i ugnen, så at de blifwa wäl möre; derföre få de ej eller så hastigt insättas i ugnen, utan dröjes dermed til des den är afswalnad: man kan jämwäl, i nödfall, bruka limpebröds skifwor som sura skårpor, då uti skifworna skäres rutor, och de läggas på torke-bräden och torkas i ugnen. Detta hushållsgrep kan nyttjas, då man har limpor, de der ej så hastigt kunna upbrukas utan om sommaren möglande underkastas.

Skål-Bröd.

Til en kanna söt mjölk, som wärmes något mer än sommar-ljum, lägges fint stötta cardemummor och en half mark smör at deruti smälta: häraf göres sedan en deg med 6 ägg och 9 eller 10 marker godt hwetemiöl, som förut bör för elden något wärmas: degen arbetas til des han släpper händerna, då lägges deruti 2 skedblad god tiock giäst, som inarbetas wäl i degen, och lämna honom sedan tid at giäsa: när degen då upbakas, knådas han på nytt; och bör man då hafwa i beredskap träskålar, som äro wärmde och wäl mjölade: i samma skål släppes så stort stycke deg, at skålen allenast blifwer half, och ställes sedan i et warmt rum at giäsa: när ugnen då är så warm, at et inlagt papper blir deraf gulbrunt, så miölas brödspaden wäl och skålarna stielpas sakta utur, den ena efter den andra, och införes straxt i ugnen;

sedan
L l 4