Sida:Cajsa Warg.djvu/554

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
541
) ° (

hwetemiöl röres deruti, hwilket alt knådas wäl til sammans: giör sedan ämnen deraf til figur och skapnad som en hwalnöt, och grädda dem i et tunrås-järn; krama det sedan warligt til och grädda; på båda sidor.

Tunn-Rån af söt Grädda.

Til et halft stop rätt tiock söt grädda tages 20 lod hwetemiöl och et halft skålpund rifwit såcker; det gula skalet rifwes af 2 citroner, och altsammans wispas wäl tilhopa, samt bakas sedan uti tunnråds-järnet, så snart de tagas utur järnet, läggas de på en kafla, hwaraf de blifwa kromade, om de ej stå i warmt rum, så kunna de ej giömmas öfwer en dag, förr än de segna.

Tunn-Rån med Wattn.

Tag et qwarter söt grädda och 3 äggehwitor, wispa dem til et hårdt skum; lägg såcker uti gräddan, jämte rosenwattn, cardemummor och et skedblad smält smör; wispa så miöl deruti, så at en ring synes ofwanuppå, slå sidst äggehwitan deruti och wispa wäl om, grädda dem sedan i tunrås-järn, men kroma dem öfwer en kafla, så snart de tagas utur järnet. Desse kunna jämwäl segna, om de ej i warmt rum förwaras.

Tunn-Rån med Wattn.

Koka up watn och lät det stå til dess det blifwer sommar-ljumt, sedan tages til et stop watn 2 äggegulor, hwaruti såcker lägges efter smak, hwarpå så mycket godt hwetemiöl deruti wispas, at det

hålles