Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/70

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
43

thet är en stor plåga, när the komma i husen, ty om natten sticka the som wärst ock siunga therhos, at man ey kan få sofwa; hit höra ock Torndyfler Scarabäus, som hafwa sitt tilhåld i häste- ock kodynga, watn-flugor ock wäggsmeder.

Fogle-Kong Regulus.

Grå-Giäss wisa sig ock här, tå the warit i the warma länderna öfwer wintern, om sommaren ock bli här til hösten, tå the hopetals flyga åter bort igen, utom mångfaldiga hemma tamma giäss jämwäl af spanskt slag med långa halsar.

Giök Cuculus, säges therföre Ingratus eller otacksam, ty then lille fogelen Regulus, som följer ock matar honom, så länge han siunger, säges han mot hösten, tå han blir hök, taga först til rof och upäta.

Hackespett, se Spetter.

Hökar äro åtskillige stora ock små: Grå-hökar Sporhökar, Fiske-tiufwar, som göra skada på Fisk-dammar.

Höns jämwäl åtskillige: Orrhöns, tamma höns, Spanska höns, kalkonska höns.

Järpar, äro skogs-foglar, stora som dufwor, lockas med en pipa, hållas för the läckraste ock bäst smakande foglar: äro hwita på kiöttet, när the äro stekte.

Korpar.

Kråker föda sig om winteren wid siökanten af Skiälfisk, men om sommaren söka the sin födo up i landet på åkern, ther äta korn ock göra stor skada.

Quia Cornix indicat clamore suo reliquis avibus prædas vulpium, accipitrum & hinc credita est pericula prædicere.

Kaijer, swarta, mindre än kråkor, följa gärnat med kråkorna, göra theras Reder i Torn ock kyrke-taker.