Sida:Chorographia Bahusiensis Thet är Bahus-Läns Beskrifning 1746.pdf/73

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

46

Elgar Alces fångas ock här understundom som nu några år både i Norr- ock Sunnan-wiken. Elgs-hudar ha warit fordom wid Cavalleriet mycket brukelige ock nyttige til Munderings Wästar, Kiölrar, Gehäng ock Hanske Kragar samt Böxor: Men nu sen man begynt med kläde i stället äro the i ringa pris och wärde.

Får äro här af thet ringa slaget: Men Engelska äro få allenast på Herre- och Prästegårdar: dö mycket bort af watn-siuka i thesse sidlänte orter. Böra stå inne i regnwäder.

Groder äro af åtskilligt slag. Här äro padder, klosser och Tosser, endel uphålla sig i Träsk och Morasser, en del hoppa up i gräset, en del äro gräseligen stora ock tiocka, hwilka intet äro i watn utan hålla sig wid husen.

Gräshoppar lat. Cicada, locusta äro nog af särdeles i torck år.

Gräsmatkar lat. Bruchus, hwilcka äro gröna ock mörkgula.

Getter äro här så wäl som Bockar, af hwilka en god hushållare skaffar sig både Ost och Smör, hälst en Get ofta molckar mer än en ko: Dock swarar altid 3 Getter mot en Ko.

Gräflingar.

Guldsmeder äro små krypande bland stenar och skinande diur på ryggen.

Harar woro här mer än många, ther the icke af Wargar, Räfwar ock Örnar blefwo upätne.

Hermelin är mycket rar, kallas Rössin-Katt, Mustela, om Wintern är then hwit ock om Sommarn mörk-brun.

Hästar finnes här både af Norsk och Skånsk art, the af förra art äro små ock undersätziga ock starcke;