Sida:Drottning Kristina 2.djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

262

inkomster otillräckliga. Påfven öfvertalade henne derföre att till förvaltare af sina penningeärender taga kardinal Azolini, en man, till sådant ganska skicklig, och dessutom redan förut i åtnjutande af drottningens utmärkta förtroende. För att ytterligare bekräfta sina välvilliga tänkesätt anslog påfven åt Kristina ett årsunderhåll af 12,000 scudi. De fördelaktiga följderna af detta tillskott och i synnerhet af Azolinis förvaltning visade sig snart nog.
TRETTIONDEFÖRSTA KAPITLET.
KRISTINAS FÖRSTA RESA TILL SVERGE.

I Februari 1660 dog helt hastigt, och oförmodadt konung Karl den tionde Gustaf. Genast vid första underrättelsen härom beslöt Kristina resa till Sverge. Afsigten var tvåfaldig: den ena och offentliga, att hos den nya regeringen vinna bekräftelse på underhållet och dess ordentliga utbetalande: den andra och hemliga, att för framtiden bevaka någon sin förmenta rättighet till svenska tronen. Det tyckes nämligen, som Kristina ångrat afsägelsen; antingen nu denna känsla var en följd af vanlig ombytlighet, eller af de sista obehagliga uppträdena i Rom; allt nog, hon började kasta bagärliga blickar på den fordom försmådda svenska kronan. Till följe af stjerntydares spådomar trodde hon ock, att Karl den elfte skulle snart dö, hvilken öfvertygelse gaf ökadt lif åt hennes förhoppningar. Dessa tycktes ej heller mycket orimliga; emedan enda tronarfvingen, ett fem års barn med svag helsa, lätt kunde falla undan. Det finnes äfven spår,