Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

mästa tijdh lät sigh see/ sampt och then som anno 77. klarliga för allom i 62. daghar lyyste. Them kallar Aristoteles Pogoulas i: Barbatos, aff skägs lijknelse.

Plinius lib. 2. Cap. 25. nämner än nu enahanda slagh/ them han kalar Dyada/ och åtskil them i niyo slagh.

1. Actonias, som lijknas widh en Pijl. 2. Xiphias, som lijknas widh itt Swärdh. 3. Disceus, som lijknas widh en Disk. 4. Pithetes, som är lijk een Tunna. 5. Keratias, som äre Horn lijke. 6. Lampadias, som lijknas widh itt Bläss. 7. Hyppeus, eller Hyppiteus, som är en häst eller Resener lijk. 8. Argyrocomes, som synes haffua lijka som sölfhåår 9. Lonchites, som äre lijke en spess.

Nu wil man i synnerhet beskriffua thenne närwarande och än nu brinnande Pogonias eller Barbat/Barbatus presens och hans wärkande eller betydhande/ så myckit man förmår/ och förnufftet ther om döma kan/ tilkänna giffua.

Tempous et locus.Thenne Barbat eller Stiertstierna haffuer sigh aff en part then 8. Septembris under then store Carlawagnen see latit. Men för mulit och oklart wädher/ samt och högre hwses förhindring här i Staden/ kunde iagh honom icke förra see/ än then 19. Septembris widh Klockan 9. om Afftonen. Tå stodh han under then yterste Carlewagns stärt/ widh pass 14. eller 15. grader ther ifrå/ äffuan för Caput Berenices, ganska stoor medh blyfergho aff Saturni art/ och wände sin stiärt ganska lång oc spitz så när til 7.