Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/29

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

  Mars rasar/ Städher taghas in/
Siön bruusar/ Solen mister skijn.
  Rijken förandras/ och all Man
Plåghas aff Päst/ och ledhig tann.

Item Pontanus.

  Ventorum quoque certa dabunt tibi signa Cometæ,
Illi etiam belli motus, feraque arma minantur.
  Magnorum et clades Populorum, et funera Regum,
Utcum seu cæli occasum seu solis ad ortum.
  Extulerint aput in felix, et crine minaci,
Horrendum late implevit terroribus Urbes.
  Si steterint certo loco vestigia figent,
Finitimi bello invadent civilia arma.
  Fædabunt socias cognato sanguina dextras
Sin ortum tendent versus peregrina moveri
  Bella scias, hostem extremis affore aboris.

Til Beslut/ på thet/ at man thetta icke må slå i Exempla. wädret/ wil Jagh medh någre Exempel bewijsa/ at förre seedde Cometer/ sådant som förberördt är/ förkunnat och tilwägha kommet haffua.

Först är thet klart aff Jerusalems förstörings Historia/ at förra än Gudh medh thet Judeska Regementet en ända göra wille/läät han en Comet lijka widh itt Swärd/ aff thet slagt Plinius Xiphias kallar/ itt heelt åhr igenom skijna öffuer Stadhen.