Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/34

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

Följer här en deel aff then stora Prognostica til thet Åhr 1608.

Efter thet (godh Christen Läsare) mijn store Prognostica/ för Boktryckiarenars hinder i thenne tijdhen/ icke haffuer kunnat uthgå/ och månge haffua hooss Bokbindarernar effter hänne fråghat/ och tijdhen wil bliffua nästan förseen til at publicera hänne/ på thet at man hänne icke aldeles umbära måtte/ haffuer Jagh achtat för gått/ at lata här fölia medh then föregångande Tractat någon deel/ och then mäst märkeligh är/ aff förbenämde Prognostica.

Thet I. Cap.
Om then stora Coniunction Saturni och Jovis/ som skedde Anno 1603. och begynte oss thetta sidsta Eeldz Triplicitet/ Under hwilket the störste Werldennes förandringar/ och ändelyckt skee måste: At hwilket man monge wisse judicia uthleta kan/ om tilkommande tijdhers förandringar.

Thesse twå Planeters/ Saturni och Jovis samamnfögelser/ mädhan the sällan skee/ betydha the och myckit sälsamt i werldena/ och haffua Regementernes lop och Periodi