Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
Åhren ifrå werldennes begynnelse.
199. Jordz.

⎬ Triplicit.⎭ I. Maxima.
398. Wäders.
597. Watns.
795. Eeldz.
994. J. Här under kom Syndaflodhen.
1193. W.
1392. Watns.
1590. E. II
1789. J. Här under begyntes then första the Assyriers Monarchia / thet Swenska Slectet / och Italien begynte wistas.
1988. W.
2187. W.
2385. E. III Israel gick uth af Egypten / Laghen gaffs: En Watuflodh gick öffuer Thessalien i tree Månader.
2584. J. The Göther medh sin Öffuerste Berico / eller rättare Erico / gingo uth aff Swerige / oc the togho Ulmerugiam / thet är Land Ruigen / Pomern / och Pryssen / sampt Land Wenden in.
2783. W.  
2982. W.  
3180 E. IV. Här under bleff then förste Monarchien sönderdeelt: Rom funderat: Israel bortfördt aff Salmonassar / och the Cutheer igen insatte i Samarien. 4. Reg. 17.