Sida:Een berättelse, och eenfallight judicium-1607.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
3379. J. Här under begyntes then andre Monarchia/ som war the Persers: Och ther Babyloniska Fängelset skeedde under Nabuchodonosor. 4. Reg. 24.
3578. W. Begyntes then Grekiske Monarchia aff Alexandro M.
3777. W. Begyntes thet Asmoneiska eller the Machabeers Regemente hoos Judarna/ och then sidste the Romares Monarchia.
3975. E V.
13. Åhr effter Christi födelse. Här under the Christnas Begynnelse. Carthago och Jerusalem bleffue förstörde.
212. J. Här under gingo Normanni Klubbo Hären/ föder uth/ och the Göther togho Rom och Italien in. Attila the Ungres Konung gick medh sin Häär öffuer Tydzskland och Frankrijke.
411. W.
610. W. Begyntes thet Trukiska Regementet/ och then Mahometiska Sect.
806. E. VI. Här under fördes thet Romerska Keyserdömet til Tydskland/ igenom Carolum Magnum.
1007. Chorfurstendömme äre förordnade i thet Tydzske Regementet/ och Turken togh Jerusalemen in.
1206. W. Här begyntes the Tattares Remente/ Lijfland bleff intaget Ordens Herrerne/ och Iohannes Huss begynte lära emoot Påwens willfarelse.
Revel och Stockholm bleffue Funderede.
1405