Sida:Fria Lekar.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

82

storartadt spel, som benämnes ”Base-ball”. Amerikanen sätter denna lek lika högt som engelsmannen sätter cricket.

Utom de nu anförda lekarna, omnämnas nedanstående såsom ännu i bruk jemte flera andra bland yngre skolungdom.

Hök och Dufva, Hänga kattor, Jägare och hund, Rymmare och fasttagare, Trekarl (två slå den tredje), Katt och Råtta, Dunk, Bo för Bisen.

17. Fot-boll. Denna lek är kanske den allmännaste i England. Den öfvas redan af barnet och fortsättes t.o.m. af åldern efter skolan. Cricket sättes betydligt högre, men kan likväl icke ersätta fotboll. Då man på flera ställen i Sverige har bemödat sig att införa denna lek, torde följande berättelse derom, tagen från en engelsk, icke vara ovälkommen.

Man är okunnig om tiden för uppkomsten af fotbollspelet. Men det finnes ingen engelsk lek, som på samma gång är så populär, och om hvilken förefinnas så olika omdömen. Alla öfverensstämma i uppfattningen af dess manliga karaktär, dess egenskap att meddela ihärdighet, rastlöshet, styrka och taktisk skicklighet, men de äro mycket få, som fullkomligt öfverensstämma i afseende å de regler, hvarefter denna lek skall utföras.

I gamla arkiver omnämnes icke denna lek tidigare än under Edward III:s regering; och vid den tiden synes den hafva varit så allmänt omtyckt, att den genom ett kongl. edikt blef förbjuden såsom varande medtäflare till det kungliga