Sida:Fria Lekar.djvu/114

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

84

hafva en skola, som leker mot en vägg, en annan använder begränsningar af duk, en annan slungar bollen omkring i trånga prång och en annan ordnar en hel liten armé af medspelare, ordentligt indelade i främre och bortre spelare, reserv, förtrupp, spejare och löpare, hvilka alla hafva sitt omedelbara inflytande på lekens öde och utgång.

De väsentligaste betingelserna för fotboll äro mod, ihärdighet och godt lynne. Hälften af tvisterna vid fotboll, hvilka tillskrifvas sparkar och slag på skenbenen, skulle icke hafva inträffat, ifall man hade iakttagit godt lynne. Ingen sparkas eller slås uppsåtligt, om han icke förlorar lynnet; och den spelare, i fotboll såväl som i andra lekar, hvilken icke kan tygla sitt lynne, är i hvarje afseende olämplig att deltaga i leken.

Såsom en täflan i fotboll numera ordnas, skola två flockar, innehållande deltagare till hvilket antal som helst, börja striden, och, efter att hafva tekat om bon, ställa sig midt emot och omkring 30 fot från hvarandra mellan två mål, som äro på 300 till 600 fots afstånd från hvarandra. Är leken väl börjad, blanda sig alla om hvarandra efter hand. Områdets bredd bör vara omkring halfva längden. Den sida som vinner tekningen får välja bo, den andra får börja spelet. Ifall mera än ett parti medhinnes, ombytes bon vid hvarje nytt sådant. Boets mål är utmärkt genom två upprätt stående stänger neddrifna i marken på ungefär 30 fots afstånd från hvarandra. Bollen, som fordom var gjord af en luftfyld blåsa,