Sida:Fria Lekar.djvu/128

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

94

17. Femton är ett slag gifvet vid början af hvarje omgång.

18. Half-tretio är ett slag gifvet vid början af den första utgången, två slag vid början af den andra utgången o.s.v. omvexlande i alla derpå följande spel af en omgång.

19. Tretio äro två slag gifna vid början af hvarje utgång af en omgång.

20. Half-fyratio äro två slag gifna vid början af den första utgången, tre slag vid början af den andra utgången o.s.v. omvexlande i alla de följande spelen af en omgång.

21. Fyratio äro tre slag gifna vid början af hvarje utgång af en omgång.

22. Halfgård. Sedan deltagarne hafva öfverenskommit om, till hvilken gård den, som ger half-gård i förväg, skall spela, förlorar den senare ett slag ifall bollen, återsänd af honom, faller utom någon af denna gårds gränslinier.

Regler med afseende på om det är tre eller fyra deltagare.

23. Ofvan gifna regler skola tillämpas för tre och fyra deltagare, undantagande såsom nedan:

a) i spel med tre, skall den som är ensam vara uppgifvare i hvarannan utgång;
b) i spel med fyra, det par, som har rätt till uppgifning i det första partiet, må besluta hvem af dem som skall göra detta, och det motsatta paret må likaledes besluta i den andra utgången. Den af de båda medspelarne, som är uppgifvare i den första utgången, skall ock vara uppgifvare i tredje; och den i det andra skall äfven vara det i det fjerde, och så vidare, i samma ordning, i alla de följande utgångar af en omgång eller följd af omgångar;