Sida:Fria Lekar.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
95
c) medspelarne skola omvexla att vara uppgifvare allt igenom hvarje utgång; ingen deltagare får mottaga eller återslå en uppgifning, gjord till hans medspelare; och den en gång öfverenskomna ordningen såsom uppgifvare och mottagare får icke andras, icke heller skall mottagaren byta om gårdar före omgångens slut.
Ett annat sätt att räkna.

24. Ofvan anförda regler skola tillämpas för Lawn-Tennis, i afseende å sjelfva spelet, med undantag af sättet för beräkningen. Ordet inne skall användas i st.f. uppgifvare och ute i st.f. mottagare.

25. Inne har ensam rätt att räkna. Om han förlorar (felar) ett kast, kommer han ut, och hans motspelare kommer in.

26. Den spelare, som får räkna 15, vinner utgång.

27. Om båda hafva vunnit 14, sättes utgången till 3. Detta kallas : Allt eller intet, Inne fortsätter att gifva upp, och den, som först räknar 3, vinner utgång.