Sida:Fria Lekar.djvu/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

52

Då tvist uppstår, så gäller, att det sista kas- eller vinsthugget skall göras om igen, så vida icke några skiljedomare varit närvarande, i hvilket fall deras uppfattning blir rådande. — Pärkspelet, som ännu är en folklek på Gotland, lekes i vissa trakter något olika; det här beskrifna sättet, är Vanlig eller Upprigtig Pärk. Den s.k. Puttpärken gifver ännu mera tillfälle att öfva list och färdighet. Den föredrages på flera ställen.

Huruvida det skall lyckas att på fastlandet införa Pärkspelet, kommer sannolikt att bero af, om man gör något för att i de tidigare åren uppmuntra barnens lek med boll i allmänhet. Som redan förut blifvit nämndt, inledes detta spel med bäddring och väggpärk, båda dessa äro sjelfständiga lekar och passa just för barnaåldern. Pärk torde på fastlandet förbytas till Park.

5. Långbo är en spring- och boll-lek med ”bränning”. I den förekomma två bon med omkring 150 fots afstånd emellan sig. Bona hafva med hvarandra parallela gränser. Deltagarnas antal är icke begränsadt; men 10 till 12 anses vara lämpligt. Dessa välja ibland sig ett slags anförare. Alla samlas inom det ena boet. Enligt öfverenskommelse uttages en ”brännare”, hans plats är mellan båda bona, och han har bollen. Leken tillgår så, att brännaren slår bollen, på det i Pärkspelet beskrifna sättet, in i det bo der de spelande befinna sig. Anföraren skall då med flata handen slå bollen utom boet, dervid springa alla, som så finna lämpligt, öfver till det andra boet; brännaren gör då sitt bästa att få tag i