Sida:Grunddragen av den fornsvenska grammatiken till den akademiska undervisningens tjänst (1918).pdf/76

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer


70
  1. d. hwariom  hwar(r)e, hwarie, y. fsv. hwario   hwario
    a.  hwa(r)n   hwaria hwart
  2. Hwār (dvs. -rr) är i det hela sällsynt och böjes som vār (se § 142).


6. Indefinita.

§ 152. Nāk(w)ar, nākor, nōk(w)ar, nōkor (så oftast), y. fsv. nagh(w)ar osv. ’någon’ böjes:

Sg. n. m. nāk(w)ar, -an f. nākor ntr. nāk(w)at
g. nāk(w)ars nāk(wa)ra(r) nāk(w)ars
d. nāk(wa)rom nāk(wa)re nāk(wa)ro
a. nāk(w)a[r]n nāk(wa)ra nāk(w)at
Pl. n. nāk(wa)ri(r) nāk(wa)ra(r) nākor
g. nāk(wa)ra nāk(wa)ra nāk(wa)ra
d. nāk(wa)rom nāk(wa)rom nāk(wa)rom
a. nāk(wa)ra nāk(wa)ra(r) nākor

§ 153. Ængin, ēngin, ingin ’ingen’ böjes:

Sg. n. m. ængin f. ængin, -on ntr.  ænkte, ængte [ække], y. ænte
g. ængsins æng(inn)a ængsins
d. ængom æng(inn)e ængo
a. ængin ænga = n.
Pl. n. ænge ænga(r) ængin, -on
g. æng(r)a æng(r)a æng(r)a
d. ængom ængom ængom
a. ænga ænga(r) ængin, -on

§ 154. Hwārghin, hwarghin ’ingendera’ träffas blott i följande former:

Sg. n. m. hwārghi(n) f. ntr. hwārte, y. hwārghit
g. hwārghins  —
d. hwārghom hwārgho
a. hwārghin hwārgha = n.