Sida:Gustaf II Adolf.djvu/271

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
263
MAGDEBURGS FÖRSTÖRING.

gäckade emedlertid alla Tillys bemödanden, Dennes kanoner dundrade dag och natt, men utan någon betydlig verkan. Hans folk blef under belägringsarbetet ofta öfverraskadt och med förlust tillbakadrifvet af de utfallande stadsboarna. Dertill kom underrättelsen, att Gustaf Adolf nalkades; han hade kommit till Berlin, till Brandenburg, till Ratenau; inom några dagar kunde han vara framme vid Magdeburg. Inom några dagar måste derföre fästningen också vara intagen, om det någonsin skulle ske. För Magdeburgs skull hade Tilly lemnat Demmin, Frankfurt, Landsberg, ja hela Brandenburg i fiendens hand. Nesan att misslyckas var stor i samma mån som företaget dyrköpt. Han beslöt alt våga allt; och då ingenting kunnat vinnas genom ordentligt belägrande, skulle en öfverraskning försökas. Den sjunde, åttonde och förmiddagen den nionde Maj hade han underhållit en ovanligt häftig, men föga verkande eld. Vid middagstiden den nionde tystnade den helt och hållet, hvarjemnte alla belägringsarbeten afbrötos, Dagen förut hade äfven en trumpetare blifvit insänd med uppfordran på billigare vilkor än förra gångerna. Dessa förenade omständigheter, jemnte den äfven till staden komna underrättelsen om svenskarnas annalkande, öfvertygade folket i allmänhet, att Tilly af fruktan för konungen ämnade upphäfva belägringen, en mening, som Pappenheims anhängare på allt sätt sökte underhålla.

Klockan ett midnattstiden mellan den nionde och tionde Maj sammankallade Tilly sina höfdingar till krigsråd. Man beslöt, att morgonen derpå skulle en allmän storm företagas. Tecknet var trettio kanonskott, lösen Jesus Maria; fälttecknet ett hvitt band kring högra armen. Emedlertid lät Pappenheim sitt folk under nattens mörker stiga ned i den på hans sida vattentomma grafven och i möjligaste tysthet utrycka palisader och uppresa stormstegar. Tillika fick han undderättelse, att borgerskapet ännu denna natt skulle hålla lika stark vakt på murarna; men att de troligtvis skulle begifva sig hem, om vid dagningen ingen fiende kunde upptäckas. I anledning häraf befallde Tilly att uppskjuta anfallet till kl. 7 om morgonen.