Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
105

delen af spindeln är försedd med en hylsa h, hvilken får sänka sig då centrifugal-kraften af regulatorn ökes. Men om dess rörelse aftager, så sänka sig kulorna j, j då hylsan h höjer sig, äfvensom stången l. C är en stång, sammanbindande l och b, hvilka genom sin förenade rörelse meddela regulatorns rörelse till strupventilen a, så att då maschinen är stilla, så hvila kulorna j, j emot stöden k, k; öfra ändan af stängerna e, e, tvingas närmare till hvarandra och stången c lyftes, hvarigenom strupventilen vänder sig uti en horizontel ställning, och på det sättet insläppes en betydlig del ånga igenom röret C. DD är ett rör, som förenar öfra och nedra delen af cylindern med strupventilen. E afledningsröret som går ned uti kondensatorn.

Ventilerna n, o, hafva hvardera en cylindrisk styrstång, som går igenom packningslådorna r och s, vid hvars öfra ändar äro fastskrufvade 2:ne andra packningslådor t och u, så att båda ventilerna kunna skjutas upp och ned, utan att ångan får komma ut; p och q äro tvenne andra ventiler, lika med dem vid n och o. Deras styrstänger gå igenom packningslådorna t, u. Fig. 5 visar utseendet framifrån af styrstängerna, hvilka äro ämnade att gifva rörelse åt ventilerna n, o, p, q. Dessa stänger hållas uti vinkelrät ställning genom pjeserna z, z och ledaren l. Uti nedre delarne af stängerna äro 2:ne friktionsrullar 3, 3, som