Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/153

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
141

meters yta), och

Då skoflarnes motståndsyta uti båda fartygen äro proportionella mot fartygens motståndsyta, fås: och följaktligen

Häraf följer att fartygens hastighet äro proportionella till skoflarnes hastighet; äfvensom de stå uti ett direkt förhållande till kubik rötterna utur maschinkrafterna, och uti ett omvändt förhållande till kubik rötterna utur fartygens motstånds areor. Marestier anser detta förhållande som allmänt; emedan, så framt det icke förefinnes för stora skillnader uti fartygens dimensioner, kunna termerna och icke skilja betydligt.

Uti ofvanstående beräkning har Marestier betraktat h såsom varande den qvicksilfvers pelare höjd, hvilken ångan förmår att bära, under det den verkar på pistonen, men det förutsättande att tomrummet på andra sidan af pistonen blir fullkomligt; men då ett sådant förhållande aldrig i naturen förefinnes, så måste termen h minskas med så mycket, som den