Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/155

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
143

del deraf för utgå genom säkerhetsventilen. Uti första fallet måste ångans expansionskraft minskas, till dess att pistonens rörelse motsvarar den ånga som åtgår; och uti sednare fallet skall, för att hindra onödig förlust af ånga, eldens värme något minskas. Derigenom reduceras maschinens kraft, i anseende till pistonens hastighet, till hvad den verkligen bör vara.

På det att pistonens hastighet skall motsvara den ångqvantitet som kitteln frambringar, måste hela maschineriet vara så inrättadt, att det motsvarar följande eqvation, (se 3:o momentet); eller om r föreställer förhållandet mellan pistonens hastighet och skoflarnes, så erhålles följande eqvation:

.

Ur nästföljande tre eqvationer kunna af deruti befintliga 8 termer, eller a, b, h, P, r, U, V och v, alltid då 5 äro bekanta de öfriga 3:ne finnas. 1:o. 2:o. och 3:o. Sålunda om värdet af a, b, h, P, r äro bekanta, och de öfriga U, V och v sökas, blifva de: , ,