Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/156

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

144

och .

Emedan fartygets hastighet är oberoende af termen så följer, att så länge som värdet af blir oförändrade kunna skoflarnes yta så väl ökas som minskas, utan att förorsaka någon förändring uti fartygets hastighet.

Äfven synes af eqvationen för värdet af att skoflarnes dimensioner icke kunna minskas, utan att öka pistonens hastighet, hvarigenom en större åtgång af ånga och bränsle förorsakas.

Om vattenhjulens diameter minskas, så ökas derigenom fartygets hastighet; men pistonens hastighet och maschinens kraft, som då äfven kommer att ökas, verkar en starkare afgång på ånga och bränsle. Således kan en ökad hastighet erhållas genom minskandet af vattenhjulens diameter, med förutsättandet att kitteln frambringar mera ånga, än som till maschinen vanligen kan begagnas.

I fall, under motsatt förhållande, vattenhjulens diameter ökas, så förlorar fartyget uti sin hastighet; men detta kan icke undvikas, der, efter att hafva ökat skoflarnes yta så mycket som omständigheterna erfordra, det befinnes att maschinen har för stor hastighet för tillgången af ånga ifrån kitteln.

Om återigen vattenhjulens diameter minskas, derigenom att en del af skoflarne

borttagas,