Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/157

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
145

borttagas, ökas derigenom fartygets hastighet, emedan värdet på termen r (förhållandet mellan pistonen och skoflarnes hastighet), derigenom blir minskadt; men härvid bör anmärkas, att större åtgång af ånga uppkommer, än om förändringen blifvit gjord uti hjulens diametrar, utan att minska skoflarnes yta.

Så snart någon förändring göres uti mekanismen, som meddelar rörelse ifrån pistonen till hjulen, förändras äfven deraf termerna r, U, V och v. Om dessa förändrade termer föreställas genom r', U', V' och v', så erhålles i sådant fall följande eqvationer.

och .

Af denna eqvation fås samt af fås , och således , och och .

Häraf följer, att då pistoneh icke får del af den hastighet, som kittelns ånga skulle förorsaka genom någon förändring uti maschineriet, så skall fartygets hastighet blifva reducerad uti förhållande af kubikroten af pistonens hastighet. Och på det fartyget måtte erhålla den hastighet som maschinen kan åstadkomma,

10