Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/158

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

146

måste värdet på r minskas i omvänd ordning, som kubikroten utur qvadraten af pistonens hastighet.

Värdet på kan ytterligare förenklas; ty om p föreställer pistonens diameter, och π = 3,14, eller förhållandet mellan diameter och periferi, så blir eller pistonens cirkelyta.

7:o Uppå de Amerikanska ångfartygen göra vattenhjulen vanligen ett omlopp, för hvarje dubbelt slag af pistonen, och derföre om c antagits att utgöra längden af pistonslaget, och n antalet af hjulets omlopp uti en minut, så fås ; v = pistonens hast i sekunden.

Om vidare, verkliga diametern af vattenhjulet kallas D, blir dess medeldiameter δD,δ föreställer en term, hvilken genom erfarenbeten skall bestämmas. Häraf fås och i följd deraf .

Fartygets motståndsyta, betecknad med b2, beror hufvudsakligen på fartygets skapnad; men då det är bekant, att den förra tilltager i samma förhållande som fartygets djup och bredd ökas, så kan det antagas, att b2 är proportionel till rektangeln B, formerad af bredden och djupgåendet; och hvarigenom fås eqvationen . Härvid får äfven termen β bestämmas af erfarenheten.