Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/160

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

148

desamma så mycket bero af olika omständigheter. De mest fortgående fartyg har Marestier funnit dem vara, hvarest är störst.

8:o Det är emellertid tillräckligt att känna värdet af som Marestier uti sin tabell utmärker med namn af multiplikator. Om detta värde föreställes med M, så blir .

Uti sin tabell har Marestier funnit denna multiplikator, för de der upptagne Amerikanska ångfartyg, med undantag af Savannah, att vara emellan 20 och 25; men då värdet af multiplikatorn beror uppå så väl fartygets som maschinens fullkomlighet, så kunna dessa termer, som endast utaf erfarenheten blifvit bestämde för ett fartyg, likväl icke begagnas för ett annat. Och som den hastighet, hvilken Marestier, enligt sin funna multiplikator, gifvit åt de Amerikanska fartygen, är ganska liten i jemförelse emot hvad de nyare Engelska verkligen äga, så följer deraf, att de bästa Engelska ångfartyg måste hafva en större multiplikator, än ofvan uti tabellen finnes utfördt.

9:o Eqvationen kommer äfven att undergå någon förändring, derigenom att i stället för b och U införas deras värden från eqvationerna och , samt att i stället för a2, skoflarnes motstånds yta