Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

150

förmånligt att förminska vattenhjulens diameter, så låter sådant likväl icke verkställa sig, med mindre kitteln producerar tillräckligt ånga, för att kunna åstadkomma ett större antal omlopp af vattenhjulen. Genom elimination af D erhålles , eller sedan (se Marestiers tabell, ), så fås . Deraf synes, att ångfartygs hastighet i sekunden är lika med kubikroten utur produkten af följande qvantiteter: höjden af den qvicksilfvers kolon som ångan kan bära, qvadratroten af pistonens diameter, längden af dess slag, och antalet af slag i minuten, divideradt genom kubikroten af produkten af fartygets bredd och djupgående, och qvoten multiplicerad med en beständig koëfficient.

Denna koëfficient 2,53 beror likväl af fartygets form. Dess värde kan blifva 2,25, för ett fartyg som lider mycket starkt motstånd, samt 2,75, för ett fartyg med mycket skarp och väl formad botten.

11:o Om värdet af B anses obekant, så fås , eller då värdet på koëfficienten är nära = 16 (se Marestiers tabell), så fås .