Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
7

apparater, hvarigenom han meddelat det inneslutna vattnet en värmegrad, lika med glödgadt jern, eller +580° Celsii. Vid dessa försök har han funnit, utan att likväl kunna uppgifva någon noggrann tabell öfver ångkraften vid så höga värmegrader, att under det temperaturen tilltager uti arithmetiskt förhållande, ökas expansionskraften uti ett mycket högre, och åtgången af bränsle blifver uti ett aftagande förhållande emot värmegraderna. Perkins har uppdrifvit värmegraden hos instängd ånga så högt, att dess expansionskraft blifvit ända till 110 gångor atmosferiska luftens tryckning, således ända till 2375 ℔ v. v. på hvarje Svensk decimal qvadrattum.

Häraf kan slutas, hvilken styrka erfordras för ångrummens väggar, vid så kallad högtryckningsmaschiner efter Perkins modell.

Vid vattnets öfvergång till ånga förökes dess volym i den grad vid luftens vanliga tryckning, att en kubik verktum vatten förvandladt i ånga, upptager ungefär en cubikfot, eller, att vattnet föröker sin volym då det öfvergår till ånga 1728 gångor. Men om ångan är instängd, så att dess volym icke får utvidga sig till denna grad, då tilltager ångans expansionskraft i mån af värmen, och blifver större än luftens vanliga tryckning.

Då ångan åter råkar en kallare kropp, upptager denne en del af det värme, som uti ångan varit bundet, hvilket förenar sig med det