Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/20

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

8

kallare ämnet Expansionskraften hos ångan upphör, och den återgår till sitt förra liqvida tillstånd, till vatten, eller kondenseras. Häraf följer således, i fall kondenseringen är fullkomlig, att det slutna rum, som ångan förut upptagit, blifver alldeles tomt, med undantag af det vatten, som bildas af ångan. Detta toma rums tillvaro, utgör vid de så kallade kondenserings-ångmaschinerna, ett högst betydligt biträde till ångmaschinens drifkraft, emedan all mottryckning på pistonens baksida derigenom upphör.

Då man nu antager, att hvarje kubikfot ånga utgör ungefär en kubiktum vatten, sedan den blifvit kondenserad, och att denna ånga, enligt hvad försök visat, innehåller så mycket bundet värme, att det förmår höja 533 kubiktum vatten en värmegrad, så kan man finna den qvantitet af kallt vatten, som bör uti ett särskildt af ånga fyldt rum insprutas, för att kondensera ångan till vatten af en viss värmegrad.

För att jemföra detta med vanliga kondenserings-ångmaschiner, låt C föreställa den qvantiteten ånga, bestämd uti kubikfot, som skall kondenseras, eller, som är detsamma, låt C föreställa kubik-innehållet af ångcylindern, eller pistonens area multiplicerad med längden af pistonens rörelse uti ett slag, + 110 deraf, hvilket tillägges för det rum uti botten och öfverkanten af cylindern, hvarigenom pistonen icke kan passera; a = det kalla vattnets temperaturgrader,