Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/205

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
193

förändra sidornas form, och som detta slags kittlar aldrig få ansträngas till högre tryckning, än högst en och en half gångor atmosferens. Men ehuru dessa sednare icke proberas med hydrauliska prässen, så bör likväl undersökas, att deras säkerhetsventiler icke blifva belastade med mera än högst en tyngd motsvarande halfva atmosferens, eller 0,516 kilogram för hvarje centimeters qvadrat, hvilket nära motsvarar 7+12 ℔ Svensk v. v, emot en verktums qvadrat yta.[1] Dessutom skall på ångkammaren till dessa kittlar, öfver motsvarande hål, anbringas små smältbara plåtar, som kunna motstå inre prässningen af en och en half gång atmosferiska tryckningen. Dessa plåtar böra vara tvenne, och den första eller den minsta bör smälta vid 122° Celsii värme, samt den aiidra eller största vid 132° grader. På dessa plåtar skall finnas en stämpel, som utvisar vid hvilken värmegrad de smälta. Alla cylindrar och ångrör skola äfven förses med besigtnings stämpel.

Ombord på hvarje ångfartyg, som är ämnadt att emottaga passagerare, skall finnas en kunnig, nykter och anständig maschinist, hvars skyldighet är att alltid efterse och sköta maschinen ombord. Maschinistens göromål får icke öfverlemnas till den karl som eldar, hvilken står direkte under den förres befäl.

  1. Våra Svenska ångventiler äro vanligen belastade med endast 4 ℔ for hvarje qvadrat verktums yta.
Om Ångmaschiner.13