Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/208

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

196

Maschinisten är ansvarig, att eldaren underhåller jemn eld, och undviker hastig uppvärmning och afkylning af kitteln. Eldstadens dörrar böra hållas öppna så kort tid som möjligt, för att undvika tillopp af den skadliga kalla luften till elden; detta undvikes lättast genom antagandet af en stupränna i form af en qvarnstrut öfver eldstaden, hvaruti bränslet lägges. Elden utsläckes bäst, då alla öppningar till ugnen och gallret väl täppas, hvarigenom äfven eldrörens hastiga oxidering undvikes.

Om qvicksilfvret uti ångmätaren stiger, sedan fartyget stadnat, bör maschinisten genast utsläppa ångan genom säkerhetsventilen.

Om, oaktadt alla försigtighetsmått, man likväl icke kunnat hindra vattnet i kitteln att minskas, så att dess sidor blifvit glödgade, upphöres genast med eldningen; men man får noga akta sig ifrån att hastigt utsläppa ångan, eller inpumpa kallt vatten, innan kitteln småningom blifvit aflyld.

Fartygs-befälhafvaren är vid ansvar för kostnad och skada förbunden, att icke låta ett ångfartyg gå fortare än som motsvarar maschinens kraft.

Om bord på hvarje ångfartyg skall finnas en dagbok, utfärdad af lokal auktoriteterna, hvaruti hvarje passagerare äger rättighet att införa sina anmärkningar, om fartygets hastighet, och vid maschineriet förefallande händelser.