Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/210

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

198

ansvarighet för alla sådane händelser, som inträffa genom oförstånd eller försummelse.

I fall inspektions-kommittén, under sina besök, skulle anträffa någon ångkittel, hvars styrka de förmoda icke är tillräcklig, äger den rättighet att ånyo låta anställa försök med hydrauliska prässen, hvarvid kitteln bör uthålla samma tryckning, som då den nystämplades. Kostnaden för dessa försök betalas af fartygs ägaren.

Det Engelska lagförslaget är dateradt den 14 Oktober 1831, och är mera lokalt, hufvudsakligen för farten på Themsen, till förekommande af de många olyckor, som der blifvit tillfogade båtar och färjor, genom ångfartygens starka kölvatten, samt åser mera besigtningen å sjelfva fartyget, samt ordningen om bord, än undersökningen af maschineriet. Följande är ett kort utdrag ur detsamma.

1:o Ångfartygens hastighet, då de passera mellan Londons brygga och Deptford, får icke vara för stor, och bör kunna regleras medelst hjulens hastigare eller långsammare omlopp.

2:o Då fartyg gå ofvannämde väg, antingen med floden eller i stilla vatten, skall hjulens omlopp vara reducerad till hälften det antal, som de göra med full kraft; och då de gå emot floden, skall hjulens omlopp reduceras en tredjedel af hvad de göra med full kraft. Det antal omlopp som vattenhjulen göra med full kraft, skall vara bestyrkt igenom ett tullkammare-betyg, och offentligen uppspikadt i