Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/211

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
199

fartyget, äfvenså skall på däcket å alla ångfartyg finnas en med maschinen förenad visare, hvilken tillkännager antalet omlopp, som hjulen vid hvarje tillfälle göra i minuten.

Hvarje ångfartyg, som skall föra passagerare, bör dertill hafva erhållit tullkammarens pass, och innan tullkammaren utgifver ett sådant, bör förut genom besigtning undersökas, om fartyget är starkt och godt, så till skrof som maschineri, för att kunna företaga de tillämpade resorna.[1]

4:o Ett sådant pass är icke gällande för mera än ett år. I fall ett ångfartyg är längre tid borta ifrån England, gäller passet till dess återkomst. Tager ångfartyget någon skada, äger tullkammaren rättighet att genast förordna en ny besigtning derå. Tullkammaren får aldrig tillåta ångfartyg, som gå uti öppna sjön, att göra resor mera än trenne år, utan att undergå ny besigtning, hvaremot de som gå endast på floder, skola besigtigas endast hvart femte.

5:o Intet ångfartyg är tillåtit att föra mera än tvenne passagerare för hvarje tonn, enligt dess mätare-bref, då det går till sjös, icke heller mera än tre, om det går blott på floder. Afdrag skall göras för last, som är tagen om

  1. Vanligen erfordras en av kittel hvart tredje år. Vid besigtningen undersökes äfven, om fartygen äro bygde af sådant virke och sådane dimensioner, som en reglementet åtföljande tabell utvisar.