Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
23

expansionskraft, utan äfven genom dess kondensering. Savary uttog år 1698 patent på sin uppfinning. Derefter förfärdigades åtskilliga maschinerier efter hans uppfinning, och hvilka voro de första ångmaschiner, som någonsin lära blifvit begagnade till verkligt bruk, emedan Papins endast blifvit försökt såsom modell och för att visa deras möjliga användbarhet.

Följande är Savarys egen beskrifning öfver dess ångmaschin. Pl. I, fig. 10, 11 och 12.

AA 2:ne inmurade kittlar.

B 1, B 2, de båda eldstäderna.

C skorstenen, som är gemensam för båda ugnarne.

D lilla kitteln af koppar, som upphettas ifrån eldstaden B 2.

E rör med kran att leda kallt vatten uti lilla kitteln, och att fylla den.

F en skruf, som betäcker och fäster kranen E vid lilla kitteln.

G en liten kran vid öfra ändan af en pipa som går ungefär 8 tum ifrån botten af den lilla kitteln.

H stora röret, som går till samma djup uti mindre kitteln.

I en ventil på röret H.

K en fortsättning af röret H, gående in uti stora kitteln, och ungefär en tum ner deruti.

LL större kitteln af koppar; den uppvärmes ifrån B 1.