Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/36

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

24

M (Fig. 11), skruf med regulator, hvilken sättes i rörelse medelst handtaget Z, och hvarigenom rören o 1, o 2, som utleda ångan ifrån stora kitteln, öppnas eller slutas.

N n, 2:ne små kranar med rör, hvilka gå ned uti stora kitteln; den ena, N, har sin nedra ända litet öfver vattenytan i kitteln; och den andra, n, litet derunder, så att, då kranen till N öppnas och den utsläpper ånga samt kranen n vatten, är det ett tecken att vattnet är vid sin rätta höjd.

o 1, o 2, ångrör; ena ändan af hvardera är fastskrufvad vid regulatorn, se fig. 11, och den andra vid reservoirerna PP, för att deruti ileda ånga ifrån stora kitteln.

P 1, P 2, reservoirer af koppar, för att emottaga det vatten som skall uppfordras.

QQ Rörarmar med skrufvar, hvarigenom vattenrören äro förenade med nedre delen af reservoirerna.

R 1, 2, 3 och 4 ventiler eller klaffar af metall, 2:ne öfver armen Q och 2:ne derunder; de släppa vattnet fritt uppåt igenom piporna, men hindra det att komma utföre; på rörets ytterkant, midt för klaffarne, finnas skrufskifvor att bortskrufva, då man villkomma åt klaffarne.

S uppfordrings-röret, hvilket leder vattnet upp till det ställe, der det skall aftömmas.

T sug-röret, som leder vattnet upp ifrån dammen till att fylla reservoirerna.