Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/37

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
25

X en cistern med kran; får sitt vatten ifrån uppfordrings-röret.

YY en pipa med kran ifrån botten af förenämde cistern; pipan kan vändas så, att kalla vattnet får ömsom nedrinna på yttre sidorna af antingen den ena eller andra af reservoirerna PP.

Z handtaget till regulatorn, hvarigenom ångan utsläppes utur den stora kitteln, ömsom uti den ena och andra reser voiren PP, då mynningarne till rören o 1, o 2 ömsom slutas eller öppnas.

Båda kittlarne äro så inrättade, att eldslågor kunna slå rundt omkring dem. Innan elden tändes afskrufvas de båda kranerna G och N, och genom deras hål fylles den stora kitteln till med vatten, samt den mindre alldeles full. Derefter påskrufvas åter kranerna, eld föres under kittlarne, hvaraf uti den större kitteln uppkommer ånga, om nu handtaget Z skjutes åt ena sidan, så långt som det går, utrusar ångan med stark fart igenom ångröret o 1, in uti reservoiren P 1, och utdrifver all der instängd luft samt tvingar den upp igenom klaffen R 1, uti uppfordrings-röret. Efter att reservoiren på detta sätt blifvit tömd och väl het, drages handtaget Z åt andra sidan, hvarigenom skrufluckan dragés ifrån röret o 2, och kommer att betäcka röret o 1, så att nu mera ingen ånga kan intränga uti P 1; men får deremot fritt inlöpa uti P 2, för att, såsom förut