Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/51

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
39

äfven omkring axeln AB. Denna pjes y har en vigt F, hvilken medelst en sprint kan flyttas långs åt armen C; genom bygeln GLE är axeln AB förenad med horizontela gaffeln ON; båda handtagen G 4 och H 5 , som äro drifna på axeln AB, hafva 45° lutning mot hvarandra.

Då balken QQ genom balansens stigande upplyftes, uppskjutes handtaget H 5 af pinnen p, hvaraf axeln AB vrides så mycket, att y eller CED flyttas med dess tyngd F från c till b, uti hvilken ställning det hindras att komma längre af en läder-rem, som är fästad vid öfre ändan af y, och med båda sina ändar vid fasta punkterna m och n, så att y får beskrifva en båge af 90 grader.

På figuren föreställes ångröret varande öppet. Pistonen är nu högst, och följaktligen balansen och balken QQ äfven på sitt högsta; och pinnen p uti rännan har nu så högt upplyftat handtaget H 5, att tyngden af F, passerat perpendikeln öfver axeln AB, och är färdig att falla emot m, hvarigenom y med ett sakta slag med dess ena ben E emot bulten L, dragit gaffeln OL horizontelt emot balken QQ; samt i följd deraf ändan 10 af handtaget emot l, och således slutit ång-röret derigenom, att skifvan TY blifvit skjuten under pipen SS.

Sedan ångröret blifvit igenslutit, öppnas kallvattens eller insprutnings-kranen, för att åstadkomma kondensering i cylindern, hvarefter kranen genast tillslutes, då pistonen