Sida:Kreuger Om angmaschiner.djvu/85

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
73

Ifrån botten af stora cylindern utgår aflednings-röret K, som har en ventil vid dess mynning, till cylindern, samt är förenadt med den koniska kondensatorn L. Kondensatorn är fästad vid en ihålig låda M, hvarpå stå pumparne N och O, som utdraga luft och vatten ur kondensatorn. Detta utpumpade vatten rinner genom rännan T in uti cisternen U hvarifrån det upplyftes medelst pumpen V, för att förse kitteln med varmt vatten. Tätt under kondensatorn är en tapp vid S, öfver hvilken är en liten sprutpipa, som med sin stråle räcker ända till krökningen af aflednings-röret K. Hela kondensatorn är ställd uti en cistern R, fylld med kallt vatten. Ett litet rör P kommer ifrån sidan af kondensatorn, och slutas vid botten af rännan T, hvarest det är betäckt af en klaff Q, hvilken hålles tät af det vatten som beständigt rinner deröfver.

Slutligen åstadkommer pumpstången Xs tyngd, att balansens yttre ända får öfvervigt, så att dess hvilande ställning blir den som föreställes på figuren, hvarest pistonerna slå vid öfre kanten af sina cylindrar.

Om nu alla ventilerna öppnas, och ångan får fritt inströmma ifrån kitteln, samt ingen kondensering verkställes vid L, så måste ångan utdrifva all luft utur maschinen, och slutligen följa efter igenom klaffen Q. Om derefter ventilerna b och d slutas, och ventilen S