Hoppa till innehållet

Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/14

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
XII
Innehåll.

KAPITEL VIII Sid.
Catherine Booth och några af de gärningar som skapat Frälsningsarmén 115

Arméns grundläggning. — Ett historiskt penndrag. — »Hattar af alla». — Förföljelser och gatu-uppträden. — I Englands Eskilstuna. — Öfverdomarens åsikt. — Doktor Lightfooths åsikt. — En ädel kamp. — Bakom ridån. — Bref till drottningen. — Bref till mr. Gladstone. — Bönhörelse.

KAPITEL IX
Catherine Booth visande oss huru en kristen dör 132
KAPITEL X
Världen lägger en gärd af tacksamhet och kärlek på fru Booths graf 158

Hvad Generalen skref. — Doktor Parker. — Mr. Stead. — Pressens omdömen. — Utdrag ur »Methodist Times». — F. d. brottslingens sonett. — En sista blick. — Omkring kistan. — Tårar. — En högtidlig gudstjänst. — Begrafningen. — Skuldra vid skuldra. — Sorgetåget kommer. — Generalens tal vid grafven.

Appendix 188
Index 207